ZALECENIA DO PRZYJAZDU

Zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami Rady Ministrów ČR można oferować wejście do naszego centrum  wszystkim osobom, które nie mają żadnych objawów choroby COVID -19 i udokumentują, że spełniają jeden z poniższych warunków (nie dotyczy to dzieci do 6 lat życia):

1. Brak jakichkolwiek objawów choroby i spełnienie jednego z następujących warunków: 

  • wykonanie najpóźniej przed 7 dniami testu PCR z wynikiem negatywnym 
  • wykonanie najpóźniej przed 72 godzinami testu antygenowego w publicznym miejscu pobierania z wynikiem negatywnym 
  • przyjęcie przynajmniej pierwszej dawki szczepionki przeciw COVID-19, przy czym od jej przyjęcia musi upłynąć co najmniej 22 dni 
  • przejście laboratoryjnie potwierdzonej choroby COVID -19, upływ terminu izolacji i czas od pierwszego pozytywnego wyniku testu antygenowego albo PCR nie dłuższy od 180 dni.

2. Udokumentują za pomocą potwierdzenia pracodawcy lub wiążącem oświadczeniem, że wykonały nie wcześniej, niż przed 72 godzinami autotest z wynikiem negatywnym.

3. Dołączą wiążące oświadczenie, ewentualnie wiążące oświadczenie swojego zastępcy prawnego, że w szkole wykonały nie wcześniej, niż przed 72 godzinami autotest z wynikiem negatywnym. 

Jeżeli gościowi nie uda się spełnić wyżej wymienionych warunków, to może mu być ewentualne zaproponowane wykonanie profilaktycznego testu antygenowego w punkcie testowania znajdującym się naprzeciw głównego wejścia do CENTRUM BABYLON, na parkingu iQLANDII.
Testowanie dla krajowych gości odbywa się tutaj BEZPŁATNIE, pod warunkiem okazania karty ubezpieczenia zdrowotnego. Dla zagranicznych gości obowiązuje opłata za test w wysokości 350 Kč. Każda testowana osoba otrzymuje potwierdzenie o wyniku testu.

W wszystkich wewnętrznych pomieszczeniach naszego kompleksu (oprócz niżej wymienionych wyjątków) jest obowiązek stosowania środków do ochrony dróg oddechowych (nos, usta) zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów ČR oraz przestrzegania 2 m odstępu.

 

Aquapark

Obowiązek stosowania środków do ochrony dróg oddechowych (nos, usta) zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów ČR w szatniach i strefach wypoczynkowych.

Trzeba przestrzegać 2 m odstępu bezpieczeństwa między gośćmi i dlatego na przykład jakuzzi i sauny mogą być wykorzystywane tylko z częściowo zajętymi miejscami.

Podczas Laser Show trzeba mieć ochronę ust i nosa oraz przestrzegać 2 m odstępów.

Przestrzeganie zasad higienicznych i dezynfekcja rąk.

 

Lunapark, Labirynt, kino 4D, Laser shot, KINO 9D, Magic Box

Obowiązek stosowania środków do ochrony dróg oddechowych (nos, usta) zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów ČR.

Trzeba przestrzegać 2 m odstępu bezpieczeństwa między gośćmi i dlatego niektóre atrakcje będą dostępne tylko z częściowym wykorzystaniem miejsc.

Przestrzeganie zasad higienicznych i dezynfekcja rąk.

 

Bowling, Laser Game i restauracja

W czasie spożywania jedzenia lub picia napojów nie obowiązuje stosowanie środków do ochrony dróg oddechowych (nos, usta).

Trzeba przestrzegać 1,5 m odstępu bezpieczeństwa między gośćmi.

Przy jednym stole siedzą co najwyżej 4 osoby, z wyjątkiem osób z jednego gospodarstwa domowego.

Maksymalna liczba osób w lokalu zależy od liczby miejsc do siedzenia.

Przestrzeganie zasad higienicznych i dezynfekcja rąk.

 

 

Nowości z Babylonu
URODZINOWE PARTY W LUNAPARKU
URODZINOWE PARTY W LUNAPARKU

nie będą organizowane

15. 06. 2021
więcej
ZALECENIA DO PRZYJAZDU
ZALECENIA DO PRZYJAZDU

COVID - INFO

09. 06. 2021
więcej
Przedłużenie ważności voucherów
FAUNA TARGI
FAUNA TARGI

Spotkanie miłośników zwierząt

26. 05. 2020
więcej
DLACZEGO CZUJEMY CHLOR W AQUAPARKU?

Mapa
Kontakt
Telefon: (+420) 485 249 202
E-mail: concierge@hotelbabylon.cz
Sklep internetowy Babylon Liberec
© 2021 Centrum Babylon, a. s. Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.